تبلیغات
عشق جاودان ... - سرگرمی و افزایش مهارت برای کودکان
جمعه 23 اسفند 1387

سرگرمی و افزایش مهارت برای کودکان

   نوشته شده توسط: سپهر دادرس    نوع مطلب :سرگرمی ،مطالب كودكانه ،


 
 

پازل كودك

پازل كودك در سایتهای دیگر

پازل نوجوان

پازل نوجوان در سایتهای دیگر

 
     
 

تصویر سازی

 
 

    بازی موجود است72  ،drag drop، چهره سازی

جورچین، پنج بازی

 

 


 

بازیهای سرعتی

 
 

بازی كلیك یا حركت سریع ماووس، شامل 37 بازی

 
     
 

تقویت حافظه

 
 

بازی حافظه كودك

بازی حافظه نوجوان

بازی حافظه در سایتهای دیگر

 
     
 

بازیهای آموزشی و ریاضی

 
 

آموزش ساعت برای كودكان

بازیهای ریاضی برای كودكان

بازیهای ریاضی برای نوجوانان

آموزش مفاهیم

 
     
 

بازیهای فكری و پرورش ذهن

 
 

بازیهای فكری و پرورش ذهن

 
     
 

اتاق رنگ آمیزی و نقاشی

 
 

اتاقهای رنگ آمیزی آنلاین در سایتهای دیگر

صفحه های نقاشی برای پرینت و رنگ آمیزی

 
     
 

بازیهای گوناگون

 
 

بازیهای متنوع از سایتهای دیگر

 
     
 

ماز یا لابیرنت

 
 

بازی ماز

بازی ماز در سایتهای دیگر

 
     
 

بازیهای دقت دید

 
 

تصاویر مشابه

تصاویر مشابه در سایتهای دیگر

سایه ها

دقت دید