تبلیغات
عشق جاودان ... - جملات ارزشمند بزرگان
شنبه 7 دی 1387

جملات ارزشمند بزرگان

   نوشته شده توسط: سپهر دادرس    نوع مطلب :جملات ارزشمند ،

آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نیوشاتر است ، امیدوارترین کسان است . بزرگمهر


عظمت بشر در آنست كه پل است نه مقصد.بشر را از این نظر میتوان دوست داشت كه یك مرحله تحول و یك دوره گذرانیست . نیچه


تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند . اُرد بزرگ


زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه کند . جبران خلیل جبران


وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست . آلکس مک کنزی

ا گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی . سرنگ

چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در قلب من است ، شایسته تر آن که گفته آید : من در قلب خداوندم. جبران خلیل جبران

یک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد. لائو تسه

اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم. شوپنهاور

آن که پیروی خرد است دل به هوس نمی سپارد . بزرگمهر

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است . اُرد بزرگ
 
اختراع پول ، قاتل خوشبختی بشر شد . سنگا

هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است . اُرد بزرگ

سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید . لقمان

آن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد ، در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند . چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد ، و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد . بزرگمهر

بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند . سام منتز

برای ازدواج كردن بیش از جنگ رفتن شجاعت لازم است . كریستین

کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ