تبلیغات
عشق جاودان ... - بابا مترو / بابا ایران
چهارشنبه 4 اسفند 1389

بابا مترو / بابا ایران

   نوشته شده توسط: سپهر دادرس    نوع مطلب :تصاویر ،

تهران
البته اخیراً چند ایستگاه جدید نیز به این نقشه افزوده اشده است.

هیچ فرقی ندارن فقط تهران چون خلوت سعی کردن پلان و نقش شهر از بیس خلوت باشه وگرنه تهران سوم جهان!!! به جون خودم تو مجله خوندم...

لندنپاریسسئولتوکیوبرلیننیویورک